Cvanciger d.o.o. pruža usluge klanja građanstvu, a pri tome zadovoljava sve sanitarne i međunarodne standarde pri preradi mesa.