U sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP.a u kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ tvrtki Promes Cvanciger d.o.o. dodijeljena je odluka o financiranju projekta „Uvođenje ERP sustava za upravljanje poslovanjem“, referentna oznaka KK.03.2.1.19.0650.

Provedba projekta sufinancirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija  2014-2020..

Svrha projekta je optimizacija postojećih poslovnih procesa te povezivanjem u integralni informacijsko-operativni sustav ostvariti ciljeve racionalizacije poslovanja i povećanja tržišnog udjela.
Ukupna vrijednost projekta: 337.377,60 kn.
Ukupno prihvatljivi troškovi: 278.472,00 kn
Ukupno EU sufinanciranje projekta: 208.826,14 kn.
Razdoblje provedbe projekta: 10.01.2020. – 10.09.2020..
Kontakt osoba za više informacije: Anastazija Šarar, cvanciger@promescvanciger.hr
Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Promes Cvanciger d.o.o..