U sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP.a u kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ tvrtki Promes Cvanciger d.o.o. dodijeljena je odluka o financiranju projekta „Uvođenje ERP sustava za upravljanje poslovanjem“, referentna oznaka KK.03.2.1.19.0650.

Provedba projekta sufinancirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija  2014-2020..

Svrha projekta je optimizacija postojećih poslovnih procesa te povezivanjem u integralni informacijsko-operativni sustav ostvariti ciljeve racionalizacije poslovanja i povećanja tržišnog udjela.
Ukupna vrijednost projekta: 337.377,60 kn.
Ukupno prihvatljivi troškovi: 278.472,00 kn
Ukupno EU sufinanciranje projekta: 208.826,14 kn.
Razdoblje provedbe projekta: 10.01.2020. – 10.09.2020..
Kontakt osoba za više informacije: Anastazija Šarar, cvanciger@promescvanciger.hr
Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Promes Cvanciger d.o.o..

 

 

 

Projekt: Nabava stroja za vakuumsko pakiranje svježeg mesa, mesnih proizvoda i narezanih mesnih proizvoda  u PROMES CVANCIGER d.o.o.

 

Na temelju Javnog natječaja za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja I održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, Promes Cvanciger d.o.o.-u su dodijeljena posebna sredstva za pokriće projekta Nabave stroja za vakuumsko pakiranje svježeg mesa, mesnih proizvoda i narezanih mesnih proizvoda.

Ukupna vrijednost projekta je 644.140,00 kn, s dodijeljenim sredstvima Zavoda u iznosu od 600.000,00 kn.

Ciljevi Projekta: Maksimalna optimizacija postojećih poslovnih procesa te nabavom nove opreme ostvarenje povećanja prihoda, smanjenja troškova, povećanja tržišnog udjela, zadržavanja postojećih i zapošljavanja novih osoba s invaliditetom te socijalna integracija osoba s invaliditetom

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Promes Cvanciger d.o.o..

 

Poziv na dostavu ponuda