Projekt: Nabava stroja za vakuumsko pakiranje svježeg mesa, mesnih proizvoda i narezanih mesnih proizvoda  u PROMES CVANCIGER d.o.o.

 

Na temelju Javnog natječaja za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja I održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, Promes Cvanciger d.o.o.-u su dodijeljena posebna sredstva za pokriće projekta Nabave stroja za vakuumsko pakiranje svježeg mesa, mesnih proizvoda i narezanih mesnih proizvoda.

Ukupna vrijednost projekta je 644.140,00 kn, s dodijeljenim sredstvima Zavoda u iznosu od 600.000,00 kn.

Ciljevi Projekta: Maksimalna optimizacija postojećih poslovnih procesa te nabavom nove opreme ostvarenje povećanja prihoda, smanjenja troškova, povećanja tržišnog udjela, zadržavanja postojećih i zapošljavanja novih osoba s invaliditetom te socijalna integracija osoba s invaliditetom

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Promes Cvanciger d.o.o..

 

 

Poziv na dostavu ponuda